ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ PRE ÚCASTNÍKOV STRETNUTIA S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM 14.9. 2021 V KOŠICIACH

 23.08.2021