Dátumy a miesta apoštolskej návštevy SV.OTCA FRANTIŠKA

 13.09.2021