Cirkev

Rímsko-katolícky farský úrad

Správca farnosti: Mgr. Stanislav Fedor

Adresa:

Farský úrad Plechotice

Hlavná 145

075 01 Plechotice

Tel.:056/6799223

Grécko-katolícky farský úrad

Správca farnosti: ThLic. Marek Kovaľ

Adresa:

Farský úrad Gréckokatolícky

Hlavná 30

076 17 Čeľovce

Email: farnost.celovce@grkatke.sk

Tel.: 056/6799456


Reformovaná kresťanská cirkev

Správca farnosti: Mgr. Anna Hisemová

Adresa :

Chlmecká 182/2

076 17 Nižný Žipov

Tel.:056/6682780