Cintorín

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Egreš, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Egreš. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.

virtualnycintorin.sk  - sú umiestnené na portáli: https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/59

Portál slúži nielen občanom obce Egreš, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.

Virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta. Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Egreš a kliknutím na konkrétne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.