Verejné obstarávanie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Rozšírenie kamerového systému v obci Egreš - 2. etapa

   Amfiteáter

   Rozšírenie kamerového systému v obci Egreš - 2. etapa - zrušené