Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/45/010/82 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013Z.z Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/45/012/79 Aktivácia plnoletých členov domácnosti Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok 1/2023 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Egreš
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
D20200205002D02 Dodatok k zmluve o spolupráci Odb.: Obec Egreš
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
02/09/2022 Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Egreš
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o.
96 €
dodatok č. 2/2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Egreš
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/08/2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karantennej stanice z itravilánu a extravilánu obce Egreš Odb.: Obec Egreš
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
30 €
Zmluva č.08 prenájom reklamnej plochy Odb.: MASLEN s.r.o.
Dod.: Obec Egreš
808.96 €
ZoZDE-14072022 dodávka elektriny Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1.91 €
ZVS0000811250W pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
79 €
ZVS0000811249H pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
79 €
1/2022 Príkazná zmluva Odb.: Egreš
Dod.: Darina Macová
30 €
074KE220004 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074KE220004 Odb.: Egreš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
81 500.12 €
074KE220126 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č.074KE220126 Odb.: Egreš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
88 237.12 €
16/O/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Egreš
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
780 €
22/45/060/59 Zmuva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestancov uzatvorenej podľa § 60 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. ...... Odb.: Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
N20200205002 Zmluva o spolupráci Odb.: Egreš
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
5004/19/028 Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere Odb.: Egreš
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
81 500.12 €
5004/19/027 Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere Odb.: Egreš
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
89 872.66 €
7/2022/CO Poskytovanie služieb v oblasti CO Odb.: Egreš
Dod.: ING. JAN KOCIS
100 €
Generované portálom Uradne.sk