Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/45/054/659 úprava práv a povinnosí pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
752.84 €
23/45/054/219 úprava práv a povinnostíúradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
684.60 €
23/45/060/139 úprava práv a povinností účastníkov dohoddy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8 558 €
07/2023 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Egreš
Dod.: PARTNERS GDPR s. r. o.
230 €
06/2023 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: Obec Egreš
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
05/2023 Kúpna zmluva Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Egreš
1 €
04/2023 Úprava ceny Licencie na poskytnutia práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Egreš
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
54 €
03/2023 úprava základnej zmluvy o poskytovaní služiab v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Egreš
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
02/2023 dotácia na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Egreš
65 €
23/45/010/82 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013Z.z Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/45/012/79 Aktivácia plnoletých členov domácnosti Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok 1/2023 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Egreš
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
D20200205002D02 Dodatok k zmluve o spolupráci Odb.: Obec Egreš
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
02/09/2022 Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Egreš
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o.
96 €
dodatok č. 2/2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Egreš
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/08/2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karantennej stanice z itravilánu a extravilánu obce Egreš Odb.: Obec Egreš
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
30 €
Zmluva č.08 prenájom reklamnej plochy Odb.: MASLEN s.r.o.
Dod.: Obec Egreš
808.96 €
ZoZDE-14072022 dodávka elektriny Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1.91 €
ZVS0000811250W pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
79 €
ZVS0000811249H pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
79 €
Generované portálom Uradne.sk