Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2023 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Egreš
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
26/2023 Úprava práv a povinností medzi účastníkmi Odb.: Obec Egreš
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
25/2023 úprava práv a povinnosí pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 334.58 €
24/2023 praktické vyučovanie Odb.: Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice
Dod.: Obec Egreš
0 €
23/2023 združená dodávka plynu Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
22/2023 združená dodávka elektriny Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
21/2023 audítorské služby Odb.: Obec Egreš
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
780 €
20/2023 dodávka vody Odb.: Obec Egreš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.63 €
19/2023 poskytovanie pohrebných služieb Odb.: Obec Egreš
Dod.: ULTIMA TV, spol. s r. o.
0 €
309070ARY8 ukončenie zmluvy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
0647/23/08658 účelový úver Odb.: Obec Egreš
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
50 000 €
16/2023 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu. Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18 200 €
15/2023 kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Egreš
Dod.: Marián Fedor, Jolana Kállaiová
53 058 €
N20200205002D03 Dodatok k zmluve o spolupráci Odb.: Obec Egreš
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
13/2023 dodatok č. 1 Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
12/2023 dodatok č. 1 Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
11/2023 poskytnutie dôveryhodnej služby Odb.: Obec Egreš
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
23/45/054/659 úprava práv a povinnosí pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
752.84 €
23/45/054/219 úprava práv a povinnostíúradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
684.60 €
23/45/060/139 úprava práv a povinností účastníkov dohoddy Odb.: Obec Egreš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8 558 €
Generované portálom Uradne.sk