Kontakty

Toto webové sídlo www.obecegres.sk spravuje Obec Egreš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Egreš

Adresa:
Obecný úrad Egreš
Egreš 78
075 01 Egreš

IČO: 00331520

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Južný Zemplín
Počet obyvateľov: 470
Rozloha: 560 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1398

Všeobecné informácie: obecegres@obecegres.sk
Podateľňa: obecegres@obecegres.sk
Starosta: obecegres@obecegres.sk+421 915 310 216
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecegres@obecegres.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 67 99 261, +421 915 310 217

E-mail: obecegres@obecegres.sk

Kompetencie:
Obec Egreš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Egreš je zriadený na: Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk