Oznam Gréckokatolíckej farnosti Čeľovce

 13.12.2021

Sláva Isusu Christu!              

Na základe rozhodnutia vlády SR sú od piatka 10.12.2021 povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP. Pre ostatných naďalej platí individuálna pastorácia. /Znamená to sv. spoveď a sv. prijímanie, po telefonickom dohovore s kňazom./ V nedeľu a sviatok bude vždy jedna liturgia online.

Od pondelka budem každý deň vysluhovať sviatosť zmierenia pred Vianocami a podávať sv. prijímanie pre všetkých v rámci individuálnej pastorácie. Podrobné informácie sú v programe.

V prípade potreby alebo nejakých nejasností ma môžete kedykoľvek kontaktovať.        

S pozdravom! o. Marek Kovaľ, farár