Oznam grécko a rímskokatolíckej cirkvi spojený so slávením liturgií počas COVID-19

 06.05.2020

Od 6. mája sa otvárajú všetky chrámy pre spoločné slávenie bohoslužieb. Veková kategória nie je ohraničená.

Pri návšteve chrámu a pre účasť na bohoslužbách sa vyžaduje dodržiavanie týchto opatrení:

 • Povinné rúško na ústach a nose
 • Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu
 • Účasť na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky je možná, no  zatiaľ dobrovoľná, to znamená, že zostáva v platnosti Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách zvlášť pre najviac rizikovú skupinu seniorov ( 75 a viac roční)
 • Dodržiavať 2m odstupy vnútri aj vonku ( každá 2. Lavica, rodina môže sedieť spolu v jednej lavici.
 • Chrám bude pravidelne vetraný
 • Vstup do chrámu najskôr  10 minút pred začiatkom bohoslužby, spoločne ružence zatiaľ nebudú.
 • V prípade záujmu o sviatosť zmierenia je treba rešpektovať hore uvedené opatrenia, čas bude oznámený v chráme pri oznamoch a samozrejme aj možnosť individuálne po dohode.
 • Za pochopenie a dodržiavanie týchto opatrení vopred ďakujeme

 • Vo štvrtok bude sv. liturgia o 18.00
 • V piatok sv. omša o 18.00
 • Nedeľa o 9.00 sv omša