Prosba Veľký piatok

 28.03.2021

Prosba pridaná k spoločnej modlitbe veriacich na Veľký piatok

Do Slávnostných modlitieb veriacich sa pridá ako posledná nasledujúca modlitba:

Za tých, čo znášajú útrapy v čase pandémie

Modlime sa za tých, čo trpia v dôsledku súčasnej pandémie:

nech náš Boh a Pán udelí zdravie chorým, silu tým, čo sa o nich starajú,

útechu postihnutým rodinám a spásu všetkým zosnulým obetiam.

Všetci sa potichu modlia na tento úmysel. Potom kňaz nahlas pokračuje:

Všemohúci a večný Bože,

ty si našou jedinou pomocou v ľudskej slabosti;

milostivo zhliadni na zármutok všetkých svojich detí,

ktoré trpia kvôli pandémii,

a vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých,

posilňuj tých, čo sa o nich starajú,

daj večné odpočinutie zosnulým

a dopraj, aby po celý čas týchto útrap

mohli všetci nájsť útechu v tvojom milosrdenstve.

Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, príloha dekrétu (155/20) zo dňa 30.3.2020.

Prosba pridaná k spoločnej modlitbe veriacich na Veľký piatok

Do Slávnostných modlitieb veriacich sa pridá ako posledná nasledujúca modlitba:

Za tých, čo znášajú útrapy v čase pandémie

Modlime sa za tých, čo trpia v dôsledku súčasnej pandémie:

nech náš Boh a Pán udelí zdravie chorým, silu tým, čo sa o nich starajú,

útechu postihnutým rodinám a spásu všetkým zosnulým obetiam.

Všetci sa potichu modlia na tento úmysel. Potom kňaz nahlas pokračuje:

Všemohúci a večný Bože,

ty si našou jedinou pomocou v ľudskej slabosti;

milostivo zhliadni na zármutok všetkých svojich detí,

ktoré trpia kvôli pandémii,

a vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých,

posilňuj tých, čo sa o nich starajú,

daj večné odpočinutie zosnulým

a dopraj, aby po celý čas týchto útrap

mohli všetci nájsť útechu v tvojom milosrdenstve.

Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, príloha dekrétu (155/20) zo dňa 30.3.2020.