Veľkonočný pozdrav nášho otca arcibiskupa Bernarda Bobera.

 04.04.2021