Púť do Obišoviec z príležitosti Spomienky Ružencovej Panny Márie

 19.09.2023