21. ročník kampane Sviečka za nenarodené deti

 30.10.2023

Pro life hnutie Fórum života , tak ako po iné roky,  ponúka sviece na modlitbu  za nenarodené deti .
Podrobné informácie možno získať na : Úvod - Sviečka za nenarodené deti (forumzivota.sk)
Už 21. ročník kampane Sviečka za nenarodené deti bude opäť šíriť pozitívne posolstvo spomienky na nenarodené deti, nežne otvárať tabuizovanú tému potratov, dodávať nádej, sprevádzať ženu, matku, ktorá prežíva veľkú stratu a bolesť, keď o svoje dieťa príde.

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií nahlásili zdravotnícke zariadenia za rok 2022 viac ako 11-tisíc potratov, z toho až 5 806 bolo spontánnych vrátane mimomaternicových tehotenstiev.

 Sviece za nenarodené deti bude možnosť  v našej farnosti  zakúpiť formou milodaru 2€ur,   na podporu aktivít na ochranu počatého života.