PETÍCIA

 21.09.2021

Vážení občania, vzhľadom na pripravovanú optimalizáciu zdravotníctva sme v našom okrese začali  petičnú akciu, do ktorej sa môžete zapojiť svojim podpisom na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese: https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-zachovanie-regionalnej-urovne-nemocnice-s-poliklinikou-v-trebisove/df4b5cef-98ce-4810-8b2c-4ef272374236

Text petície: P e t í c i a  za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

My, dole  podpísaní občania, svojím podpisom vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc, ktorá sa bytostne dotýka aj Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, zároveň vyjadrujeme svoj nesúhlas so zaradením nemocnice v Trebišove na úroveň komunálnej nemocnice a s rušením štandardnej akútnej a plánovanej starostlivosti, ktoré by spôsobilo výrazný pokles úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Trebišov a širokého okolia. Týmto žiadame o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice a úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti aspoň na doterajšej úrovni.


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >