Výsledky testovania COVID - 19 v obci Egreš: 4.kolo

 15.02.2021

Výsledky testovania COVID - 19 v obci Egreš


4.KOLO TESTOVANIA : 215 všetkých

                                         z toho 1 s pozitívny výsledok

                                          


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >