VVS, a.s. - upozornenie občanov

 10.01.2022

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Trebišov na základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami vody upozorňuje občanov  na povinnosti vyplývajúce z § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. - „odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla...“. VVS a.s. závod Trebišov žiada občanov k zabezpečeniu zaizolovania vodomernej šachty, aby sa zabránilo poškodeniu vodomera.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >