ROČNÁ KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV -Ponuka

 03.04.2020

ROČNA KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV

Certifikovaní kominárski majstri a servisní pracovníci Vám budú k dispozícii na pravidelnú každoročnú kontrolu komínov

podľa požiadaviek §20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania  kontrol v objekte.

Pre využitie našich služieb nás kontaktujte :

  • telefonicky na čísle 0905 521 906
  • prostredníctvom emailu na kominar.porky@gmail.com
  • na kontrolu komínov si vyhraďte 30 minút, prostredníctvom sms vám bude zaslaný presný čas realizácie
  • realizovanie je vyhláškou vyžadované každoročne, termín v nasledujúcom roku vám zabezpečíme
  • po realizácii úkonov Vám bude vystavené potvrdenie o realizácii a v prípade straty archivované  našou spoločnosťou

Vyriešte svoje povinnosti na rodinnom dome hneď.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >