Program bohoslužieb týždeň od 18.09.2023 do 24.09.2023

 19.09.2023