Program bohoslužieb týždeň od 12.06.2023 do 18.06.2023

 12.06.2023