Program bohoslužieb týždeň od 10.06.2024 do 16.06.2024

 10.06.2024