POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 16.9.2021

 13.09.2021

Obec Egreš, v zastúpení starostky Ing. Gabriely Timkovej, Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční             

dňa 16.09.2021 /štvrtok/ o 17,00 hod.

v kancelárii obecného úradu.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 >