POZOR na podvodníkov pri sčítaní obyvateľov

 26.02.2021

Pozor na PODVODNÍKOV, ktorí vás chcú sčítať! Pri sčítaní do konca marca sa osobne nenavštevuje!

Aktuálne prebiehajúce Sčítanie obyvateľov 2021 je výlučne elektronické samosčítanie - obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára na www.scitanie.sk alebo vyplnením elektronického formulára v mobilnej aplikácii SODB2021. ŽIADEN SČÍTACÍ ASISTENT ANI SČÍTACÍ KOMISÁR OBYVATEĽA NENAVŠTEVUJE. Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, OKAMŽITE KONTAKTUJTE POLÍCIU 158. Ide o podvod! Asistované sčítanie bude prebiehať až po 1. apríli 2021 a obyvatelia budú o jeho formách a priebehu vopred informovaní.

Ako sa sčítať?

Štatistický úrad SR realizuje elektronické sčítanie obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám vyplnením sčítacieho formulára na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorú si možno stiahnuť bezplatne cez platformy určené na sprístupnenie aplikácií (pre operačný systém Android v Google Play a pre operačný systém iOS v App Store).

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa.

Cieľom sčítania je získať vyčerpávajúce dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú nikde inde zachytené. Sčítanie sa prvýkrát uskutočňuje plne elektronicky, bez papierových formulárov a prvýkrát integrovane, s maximálnym využitím informácií z existujúcich administratívnych zdrojov.

Výsledkom budú nenahraditeľné a jedinečné informácie pre prijímanie rozhodnutí skvalitňujúce život na Slovensku a údaje pre porovnanie života obyvateľov v dlhodobom horizonte.

VIAC INFO:

CALL CENTRUM denne od  8:00 do 20:00 hod. 
+421 2 20 92 49 19

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >