Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznam o poplatkoch za psa,TKO a miestnych daniach a výzva na nahlásenie zmeny daní

 07.01.2021

Obecný úrad v Egreši, oznamuje, že poplatok za psa, za TKO a miestne dane sa budú vyberať až v priebehu mesiaca marec z dôvodu pandémie COVID-19  (až po vydaní rozhodnutí). Prípadné zmeny je potrebné nahlásiť telefonicky alebo e-mailom do konca januára. Nenahlásené zmeny po tomto dátume nebudú akceptované.

Týmto upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať príslušnému správcovi dane (obci) do 31. januára zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z nehnuteľností ak nastali zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >