Obmedzený režim OcÚ

 16.11.2021

Na základe covid automatu a v súvislosti so šírením ochorenia COVID -19 Vám oznamujeme, že Obecný úrad  v Egreši bude fungovať v obmedzenom režime.

V prípade potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky: 056/67 99 261 alebo 0915 310 217 alebo e-mailom: obecegres@obecegres.sk

 Kancelária terénnej sociálnej práce:0915 065 680 alebo 0915 065 681


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >