OÚ TV:Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencii vedených nájomcom

 10.01.2022


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >