Nahlásenie zmien pre výmer daní na rok 2023

 09.01.2023


Týmto Vás oznamujeme, aby ste do konca januára 2023 nahlásili každú zmenu pre určenie výmeru dane na rok 2023.

Jedná sa o daň z pozemkov, daň zo stavieb, psa a TKO (tuhý komunálny odpad). V prípade nenahlásenia zmeny Vám bude daň
vyrátaná na základe informácií z predchádzajúceho obdobia.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >