Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie HP -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 11.04.2024

adresa na doručenie žiadosti o vydanie HP:

Starostka obce:                  Ing. Gabriela Timková

Tel.číslo:                          0915 310 216

Pracovníčka OcÚ:            Bc. Eva Bálintová

Tel.číslo:                          0915 310 217

Emailová adresa

obce:                                obecegres@obecegres.sk


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >