Dočasné útočisko pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov

 04.03.2022

Vlajka Ukrajiny | Statnevlajky.sk

Slovenská republika poskytuje dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Slovenská republika bezplatne poskytne: ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby. 

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky žiadajte o dočasné útočisko príslušníkov Policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode. Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, môžete požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde ste ubytovaný (kontakty sú nižšie).

Ak máte cestovný, identifikačný alebo iný doklad, nezabudnite si ho vziať so sebou, dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite.

Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.

ua.gov.sk

https://pomocpreukrajinu.sk/

112

Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

+421 259 765 111

+421 513 816 111


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >