Analýza dosiahnutého stavu elektronického sčítania obyvateľov v obci Egreš

 03.04.2021

Stav doterajšieho elektronického sčítania obyvateľov v obci je na úrovni 57,39% (viď foto).

Nesčítané osoby môžu využiť  možnosť  služieb asistovaného sčítania.

Počas asistovaného sčítania sa  môžete sčítať:

o   na kontaktnom mieste v obci, kde Vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent alebo

o   použijete počítač na kontaktnom mieste a sčítate sa sám, alebo

o   môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi a sčíta v dohodnutom termíne.

Asistované sčítanie sa z dôvodu epidemickej situácie posunulo, presný termín realizácie asistovaného sčítania bude stanovený rozhodnutím predsedu ŠÚ SR v spolupráci Úradom verejného zdravotníctva tak, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >